KHỚP NỐI XOAY DÙNG CHO NƯỚC, HƠI, DẦU NÓNG ≤ 120°C