MOTOR KÉO LCH 5HP-4P

MOTOR KÉO LCH 5HP-4P

  • Mã sản phẩm: 5HP-4P

ELECTRIC MOTOR 3 PHASE 5HP-4P

  • 2749
  • Liên hệ