VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC THƯỜNG

VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC THƯỜNG

VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC, ÁP SUẤT 8 BAR, NHIỆT ĐỘ 80. CÓ CÁC KÍCH THƯỚC TỪ 3/8" ĐẾN 2"

  • 35
  • Liên hệ

Sản phẩm liên quan

Thủy lực trong tầm tay