CARD CP5512

CARD CP5512

Siemens CP5512 SIMATIC NET MPI Profibus Adapter SIMATIC NET, PB, CP 5512 PC CARD (CARDBUS, 32 BITS) ĐỂ KẾT NỐI PG HOẶC Notebook VỚI PROFIBUS

  • 41
  • Liên hệ

Sản phẩm liên quan

Thủy lực trong tầm tay